Fotogalerie - 03.04.2012 požár Židlochovice
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru travního porostu v přírodním parku Výhon v k.u. Židlochovice – lokalita Strže, jednotka k místu události vyjela s VEA - L2 a CAS 20 3400/210 - S2Z v počtu 1+8.
     Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár suché trávy, náletových křovin a akátového porostu v členitém a nepřístupném terénu, požár se nacházel na ploše cca 500 x 400m a vlivem povětrnostních podmínek se velmi rychle šířil. Na místě události se nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice.
     Velitel jednotky nahlásil příjezd na místo události veliteli zásahu, který jednotce vydal pokyn k zastavení šíření požáru v hlavním směru a to v severní a severovýchodní frontě požáru, k lokalizaci fronty o délce cca 400 m byly nasazeny dva vysokotlaké proudy od CAS JSDH a zádové vaky ERMAK. Velitel zásahu následně rozdělil požářiště na dva úseky a velení prvního úseku předal veliteli JSDH Židlochovice, který měl za úkol zastavit šíření požáru v jeho hlavním směru a následně provést likvidaci požáru v severní části požářiště. K danému úseku byly postupně přiděleny JSDH Hrušovany u Brna, Blučina a Žabčice. JSDH Hrušovany byla nasazena k zásahu za pomoci vysokotlakého proudu od vlastní CAS k lokalizaci fronty požáru v severní části, čímž byla dokončena lokalizace fronty v daném úseku. Po zamezení dalšího šíření požáru byly v dosahu všech vodních proudů dohašeny zbylá ohniska požáru a následně utvořeno dopravní vedení C, do vzdálenosti cca 300 m, na rozdělovač a dva útočné proudy D s cílem dohasit ohniska v ploše požářiště, kde hořely stromy, pařezy, větve, tráva a keře. Mimo dosah proudů byla ohniska likvidována za pomoci zádových vaků ERMAK z výbavy jednotky. Zasahující jednotky se postupně střídaly u obsluhy proudů a při dohašování ohnisek požáru. Po provedené likvidaci požáru byl proveden úklid použitého materiálu a jednotka byla velitelem zásahu odeslána zpět na místo své dislokace.
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Právě připojeni - hostů: 72