Fotogalerie - 22.05.2011 Požár Hrušovany u Brna
     JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK v 02:17 hod k požáru nízké budovy v Hrušovanech u Brna u autobusového nádraží, jednotka k místu události vyjela s CAS 20 3400/210 - S2Z v počtu 1+3.
    V průběhu jízdy k zásahu velitel jednotky kontaktoval radiostanicí velitele zásahu, který jednotku určil k zásahu z východní strany hořícího objektu, kde zasahovala JSDH Hrušovany u Brna.
     Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár jednopodlažní skladovací haly o rozměrech cca 14 x 45 m se sedlovou střechou, v jižní části objektu navazovala na  komplex dalších budov. Ve skladovací hale byly uskladněny svíčky, umělé květiny a dekorační předměty. Požárem byla zasažena severní polovina objektu, střešní krytina byla propadená a celý prostor skladu byl zasažen požárem, který se nacházel ve III. fázi svého rozvoje. V prostřední části každé z poloviny objektu se nacházely rolovací garážová vrata, v severní polovině objektu byly ze 2/3 spadené, v jižní části uzavřené bez známek rozšíření požáru. Objekt byl v polovině rozdělen štítovou zdí, která oddělovala hořící část skladu (severní část) a jižní část, ve které nebylo patrné hoření, či zakouření. Na místě události zasahovala jednotka JSDH Hrušovany u Brna za pomoci dvou útočných „C“ proudů se smáčedlem z vnější strany objektu. Před jižní části objektu se nacházel zaparkovaný dodávkový automobil.
    Velitel jednotky vydal rozkaz členům jednotky k nasazení nastavovacího žebříku ke štítové zdi tvořící předěl hořící části a části nezasažené požárem s cílem odkrýt stření krytinu a provést tak průzkum, zda přes zeď dochází k rozšíření požáru. Rozebírání střešní krytiny provést za jištění vodním proudem, strojníkovi CAS byl vydán pokyn k doplnění vody do CAS JSDH Hrušovany. V době kdy byl sestavován nastavovací žebřík a doplňována CAS JSDH Hrušovany u Brna došlo k vývinu kouře v celé jižní části objektu, který se vyvalil z pod střechy a v horní části garážových vrat a záhy došlo k celkovému vzplanutí celé jižní části objektu (flashover). Velitel jednotky vydal pokyn k přesunutí stávajících dvou útočných proudů JSDH Hrušovany do jižní části budovy, 1. proud s cílem zabránit rozšíření požáru na přilehlou administrativní budovu (obsluha tvořena družstvem JSDH města Židlochovice) a 2 proud k ochlazení zaparkovaného osobního automobilu a hašení hořícího objektu. V té době se na místo události dostavila CAS JSDH Židlochovice od které byl utvořen „B“ proud s proudnicí na střední pěnu BLIZZARD a provedeno násilné vniknutí do objektu za pomoci bourací sekery, kterou byly strženy garážová vrata v jižní části objektu. Byla nasazena proudnice BLIZZARD (obsluha vel. JSDH Židlochovice a člen JSDH Hrušovany) s cílem snížit intenzitu hoření a zabránit rozšíření požáru na přilehlou administrativní budovu a sklad v jižní části hořícího skladu. Hašení bylo velice účinné, avšak vzhledem k nemožnosti do objektu vstoupit bylo omezené stavebními konstrukcemi objektu, nicméně do značné míry přispělo ke snížení intenzity hoření. V té době bylo požářiště rozděleno na  tři bojové úseky a úsek ve kterém zasahovala JSDH Židlochovice, tvořený východní částí objektu, byl úsek č. II, velitel jednotky byl jmenován velitelem úseku. Zásobování vodou bylo již pomalu zajištěno zasahujícími CAS a jednotky doplněny družstvy JSDH Žabičce a Blučina. Cílem úseku bylo zamezit rozšíření požáru na administrativní část budovy a na zaparkovaný dodávkový automobil, který byl posléze odvezen majitelem mimo ohrožený prostor. V době, kdy bylo jasné, že se jednotkám za pomoci stávajících proudů podaří uchránit administrativní budovu, byl zahájen hasební zásah do prostoru hořícího skladu za pomoci útočných proudů s těžkou pěnou a smáčedly. K úseku byla přidělena CAS jednotky PS Lidická. Místo zásahu bylo nasvětleno za pomoci osvětlovacích stožárů CAS JSDH Židlochovice a Hrušovany. V té době byl požár lokalizovaný.
     Útočné proudy byly nasazeny do prostoru skladu, kde prováděly likvidaci ohnisek požáru za pomoci proudů na těžkou pěnu. Jednotky začaly s rozebíráním konstrukcí střechy za pomoci nastavovacího žebříku a dvou vysokotlakých proudů, byly strženy trámy a střešní tašky z podzednice. Následně byl nasazen AZ 52 v jižní části objektu, kde za pomoci JMP JSDH Židlochovice, byly strženy vazné trámy střešní konstrukce hrozícím svým pádem do prostoru skladu.
     V 7:30 hod proběhlo střídání zasahujících členů JSDH Židlochovice, k místu události vyjel DA VW Transporter 1+5 jehož osádka provedla střídání. Bylo zrušeno členění požářiště do úseků a zásah byl prováděn z prostoru bývalého druhého úseku. Jednotka prováděla zásah v prostoru skladu, kde likvidovala a dohašovala jednotlivá ohniska požáru, rozebírala stavební konstrukce. Po provedené likvidaci požáru byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na místo své dislokace. Zásah byl prováděn za použití VDP Dräger z výbavy jednotky.

 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Právě připojeni - hostů: 93