Fotogalerie - 13.03.2011 Požár Židlochovice
     JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK ve 12:22 hod k požáru suché trávy a náletových křovin v přírodním parku Výhon za hřbitovem, jednotka k místu události vyjela s VEA - L2, DA – L2 a CAS 20 3400/210 - S2Z v počtu 1+10.
     Po příjezdu na místo události (k.u. Židlochovice, přírodní park Výhon – lokalita Výšavy) bylo zjištěno, že se jedná o požár na ploše cca 300 x 200 m a to ve velmi členitém a v nepřístupném terénu, navíc za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek – silný vítr, který přispíval k velmi rychlému šíření požáru. Požárem bylo bezprostředně ohroženo několik rekreačních a provizorních objektů. Jednotka přijela ke spodní části požářiště (jeho jižní části), v severní části požářiště zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice.
     Velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který jednotce vydal pokyn k lokalizaci požáru v jižní části požářiště a k provedení průzkumu v daném úseku, na základě této skutečnosti velitel jednotky vydal pokyn členům se vybavit jednoduchými hasebními prostředky (lopatami a zádovými postřikovači) a provést hasební zásah s cílem požár lokalizovat. Dva členové jednotky byli určeni k doplnění jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice. V jihozápadní části požářiště se nacházely dvě dřevěné chyty, ke kterým se požár šířil, proto byly síly a prostředky nasazeny v této oblasti a posléze postupně po celém obvodu fronty požáru v celé její délce a to cca až 400 m. V jižní části požářiště byl požárem zachvácen provizorní objekt  - skříňová nástavba nákladního automobilu sloužící jako zahradní chata. Požár tohoto objektu v době, kdy se k němu dostala jednotka byl ve II. fázi svého rozvoje, avšak zásah jednoduchými hasebními prostředky nebyl možný. Ve východní části požářiště byl bezprostředně požárem ohrožen další dřevěný objekt - chatka, opět byly přesunuty síly a prostředky s cílem zabránit rozšíření požáru. O této skutečnosti byl informován velitel zásahu, který vzhledem k situaci na místě události a rozloze požáru vyhlásil II. stupeň požárního poplachu. Velitel jednotky vydal pokyn k utvoření dopravního vedení na rozdělovač a následně k utvoření dvou útočných proudů „D“ k lokalizaci požáru objektu a likvidaci požáru v dosahu proudů, celkem bylo použito na 400 m hadic. Postupně byly k jižní části požářiště přidělovány síly a prostředky posilových jednotek (JSDH Nosislav, HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, HZS JMK ÚO Břeclav – PS Hustopeče), které byly nasazovány na dohašování jednotlivých ohnisek požáru a CAS jednotek k doplňování vody do CAS JSDH města Židlochovice. Po provedené lokalizaci požáru provizorní chaty bylo nutné rozebrat její konstrukci s cílem dohasit zbylá ohniska požáru. Za pomoci VRVN byly postupně odtrhávány a odsekávány plechové díly a rozebírány zbytky dřevěné konstrukce a dohašovány. Postupně byly dohašovány i zbylá ohniska požáru v celé jeho ploše za pomoci jednoduchých hasebních prostředků.

 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Právě připojeni - hostů: 79