Fotogalerie - 12.03.2011 Požár Židlochovice
     JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK ve 13:46 hod k požáru trávy a náletových křovin v přírodním parku Výhon – lokalita u vodojemu v k.u. Židlochovice, jednotka k místu události vyjela s technikou CAS 20 3400/200 – S2Z  v počtu 1+5.
     Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy a náletových křovin o rozloze cca 100 x 300 m. Požár se šířil východním směrem v oplocených zahradách ve frontě cca 100 m,  kde ohrožoval rekreační stavení - chaty. Na místě události se nikdo nenacházel. K místu události byla vyslána KOPIS i jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Pohořelice, místně příslušná jednotka HZS se nacházela u jiného zásahu.
     Velitel jednotky na základě průzkumu vydal pokyn jednotce k zastavení šíření požáru ve východním směru šíření požáru za pomoci jednoduchých hasebních prostředků (lopat a zádových postřikovačů) a po lokalizaci této hlavní fronty požáru i postupně ve všech ostatních směrech šíření. V té době bylo průběžným průzkumem zjištěno, že ve vzdálenosti cca 50 m od požářiště, jižním směrem, se nachází další ohnisko požáru o velikosti cca 60 x 60, avšak ve velice nepřístupném porostu (husté keře a porost) a velmi svažitém terénu. Na základě této skutečnosti velitel jednotky prostřednictvím KOPIS vyhlásil I. stupeň požárního poplachu a vyžádal si další posilové jednotky (JSDH Blučina a HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, ta byla odeslána od jiné události).  K lokalizaci požáru velitel jednotky nasadil dopravní vedení „C“ na rozdělovač a útočný proud „D“ s cílem provést lokalizaci hlavního směru šíření a to v jižním směru šíření požáru, kde se nacházel hospodářský objekt. V té době se na místo události postupně dostavily posilové jednotky, které byly nasazovány k dohašování jednotlivých ohnisek požáru v celkové ploše požářiště za pomoci jednoduchých hasebních prostředků a k doplnění JSDH města Židlochovice, která se soustředila na likvidaci požáru nově nalezeného ohniska požáru v nepřístupném terénu. Ve 14:37 hod se na místo události dostavil místně příslušný velitel družstva HZS, který převzal velení zásahu. Síly a prostředky ponechal v nasazených směrech a se stejnými úkoly, postupně koordinoval dohašování ohnisek požáru a nasazení sil a prostředků. Po provedené likvidaci požáru byly sepsány potřebné údaje a jednotka byla následně velitelem zásahu společně s ostatními jednotkami odeslána zpět na svoji základnu.
     Zásah jednotky byl komplikován povětrnostními vlivy – silný vítr přispívající k šíření požáru, zásah byl také pro zasahující členy JSDH extrémně fyzicky náročný z důvodu členitosti požářiště, jeho rozsahu a hlavně členitosti terénu.
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Právě připojeni - hostů: 105