Fotogalerie - 02.03.2011 Požár Židlochovice 2
     JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK ve 14:22 hod k požáru suché trávy a náletových křovin v přírodním parku Výhon – lokalita Strže v k.u. Židlochovice, jednotka k místu události vyjela s VEA - L2, CAS 20 3400/210 - S2Z v počtu 1+5.
     Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár suché trávy, náletových křovin, stromů a chatky, rozloha požářiště činila cca 300 x 300 m a celé požářiště se nacházelo v nepřístupném a členitém terénu. Požár se šířil převážně severním a jižním směrem. Na místě události se nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, která prováděla lokalizaci severní fronty požáru.
     Velitel jednotky nahlásil příjezd jednotky veliteli zásahu, který vydal pokyn k zabránění šíření požáru jižním směrem, kde fronta požáru činila na cca 300 m. Hlavním cílem jednotky bylo zabránění rozšíření požáru na chatku č.p. 323, přes kterou prošla fronta požáru a na které hořelo dřevěné obložení v její východní části, stejně jako všechno dřevěné příslušenství kolem chatky (plot, lavička). Požár se šířil velice rychle v důsledku poměrně silného větru. Na základě provedeného průzkumu velitel jednotky rozhodl o nasazení vysokotlakého proudu od CAS k likvidaci požáru v části fronty šíření v šíři cca 40 m, tak aby byl vytvořen prostor k nasazení dopravního vedení na rozdělovač a dvou útočných proudů „C“ k lokalizaci požáru kolem chatky, jinak hrozilo přímé zasažení vedení plameny a hořícím materiálem. Vysokotlaký proud byl po vytvoření prostoru k nasazení útočného vedení přesunut východním směrem, kde lokalizoval postupující frontu požáru. Po utvoření prvního, útočného  proudu „C“ byl požár chatky lokalizován, byl proveden vstup do chatky přes otevřené vstupní dveře (pouze zajištěné větví) a provedena kontrola šíření požáru – ta byla negativní. K dohašení dřevěného obložení byla použita bourací sekera, kterou bylo obložení rozebráno a dohašeno. Druhý útočný proud „C“ provedl lokalizaci a likvidaci požáru a doutnajích ohnisek v blízkosti chaty. Po ukončení jeho činnosti byl použit jako dopravní vedení pro proud „D“, který byl nasazen v celé délce fronty požáru a prodloužen  do vzdálenosti cca 180 m. Po provedené lokalizaci požáru byla postupně všechna ohniska požáru dohašována a požářiště proléváno stávajícím „D“ proudem, který byl postupně zkracován. Doplnění vody do CAS bylo zajištěno od CAS PS Židlochovice a JSDH Hrušovany.
     Po dohašení všech ohnisek požáru jednotka provedla úklid veškerého použitého materiálu a připravila se k odjezdu, po provedeném závěrečném průzkumu požářiště velitelem zásahu byla odeslána zpět na svoji základnu.
     Zásah byl extrémně fyzicky náročný pro zasahující hasiče v důsledku rozlohy požářiště, rychlosti šíření požáru a hlavně členitosti nepřístupného terénu.
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Právě připojeni - hostů: 98